Szczegóły

Tytuł artykułu

Antyczna tradycja epicka w Hobbicie J. R. R. Tolkiena

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 70 (2015)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118455

×