Details

Title

Dlaczego warto starać się o trwanie łaciny? Kilka refleksji z sześćdziesięcioletniej perspektywy

Journal title

Meander

Yearbook

Vol. 70 (2015)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identifier

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118461

×