Szczegóły

Tytuł artykułu

„Mistrz mojej myśli”. Epigramaty Grzegorza z Nazjanzu na cześć Bazylego Wielkiego

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 71 (2016)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118468

×