Szczegóły

Tytuł artykułu

Ronsardum vidi albo o Jana Kochanowskiego parafrazie wiersza Safony

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 71 (2016)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118471

×