Details

Title

Ronsardum vidi albo o Jana Kochanowskiego parafrazie wiersza Safony

Journal title

Meander

Yearbook

Vol. 71 (2016)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identifier

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118471

×