Details

Title

Ateńskie procesy o bezbożność po 399 r. p.n.e. – próba analizy

Journal title

Meander

Yearbook

Vol. 71 (2016)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identifier

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118474

×