Szczegóły

Tytuł artykułu

Historia wojen Prokopiusza po polsku

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 71 (2016)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118480

×