Szczegóły

Tytuł artykułu

English Summaries

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 71 (2016)

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118484

×