Szczegóły

Tytuł artykułu

Neoweberian state as an answer to urban sprawl problem in Poland

Tytuł czasopisma

Studia Regionalia

Rocznik

2017

Numer

No 49

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee for Spatial Economy and Regional Planning

Identyfikator

ISSN 0860-3375

DOI

10.12657/studreg-49-03

×