Details

Title

Wsparcie UniiEuropejskiej dla gospodarstw młodych rolników a struktura wiekukierowników gospodarstw rolnych w Polsce

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2017

Numer

No 267

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

DOI

10.24425/118508

×