Szczegóły

Tytuł artykułu

System ubezpieczenia społecznego rolników – wybrane zagadnienia

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 267

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

DOI

10.24425/118510

×