Szczegóły

Tytuł artykułu

Społeczne i przestrzenne aspektyprocesu Odnowy Wsi (przypadek województwa łódzkiego)

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 267

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

DOI

10.24425/118512

×