Szczegóły

Tytuł artykułu

Gospodarka przestrzenna w obszarach miejskich.Analiza zjawisk chaosu przestrzennego

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 174

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

DOI

10.24425/118520

×