Details

Title

Łańcuch wartości jako mechanizm budowania nowych relacji gospodarczych – przykład strategii zagospodarowania terenów poprzemysłowych wybranych miast Aglomeracji Górnośląskiej

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2017

Numer

No 174

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

DOI

10.24425/118529

×