Details

Title

full journal content

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2017

Numer

No 175

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

DOI

10.24425/118561

×