Szczegóły

Tytuł artykułu

Koncepcja decouplingu w przebudowie miast jako podstawa rozpoznawania wehikułów rozwoju

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 177

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

DOI

10.24425/118588

×