Szczegóły

Tytuł artykułu

Modernizm w niemieckim Szczecinie w dwudziestoleciu międzywojennym i polskim Szczecinie lat powojennych

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 180

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

DOI

10.24425/118606

×