Szczegóły

Tytuł artykułu

Architekt miasta wczoraj i dziś– wizjoner czy administrator? Uwagi na temat roli architekta miejskiegow kształtowaniu wizji miasta

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 180

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

DOI

10.24425/118608

×