Szczegóły

Tytuł artykułu

THE ECOLOGICAL SECURITY OF THE BALTIC SEA FROM THE POLISH PERSPECTIVE

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2017

Numer

No XXXIII

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

the Baltic Sea ; ecological security ; CSCE ; sustainable development ; Baltic 21 ; Water Framework Directive (WFD) ; eco-conversion

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338

DOI

10.24425/118624

×