Szczegóły

Tytuł artykułu

THE POLISH LEGAL REGIME ON MARINE SPATIAL PLANNING

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2017

Numer

No XXXIII

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Polish marine areas ; marine spatial planning ; ecosystem approach

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338

DOI

10.24425/118630

×