Szczegóły

Tytuł artykułu

SELECTED LEGAL ASPECTS OF SHIP MANAGEMENT

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2017

Numer

No XXXIII

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

ship management ; shipping entrepreneur ; ship management operations

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338

DOI

10.24425/118631

×