Szczegóły

Tytuł artykułu

EFFECT OF D GENOME ON WHEAT ANTHER CULTURE RESPONSE AFTER COLD AND MANNITOL PRE-TREATMENT

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-5296 ; eISSN 1898-0295

×