Szczegóły

Tytuł artykułu

Chromosome Numbers in Hieracium (Asteraceae) from Central and Southeastern Europe II

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2016

Wolumin

vol. 58

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2016

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

Referencje

MarciniukP (2012), Taraxacum zajacii a new species from Poland, Annales Botanici Fennici, 49. ; SzelągZ (2007), andTomovićG Diploid chromosome numbers in fiveHieraciumspecies from Serbia and Montenegro, Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 49. ; SzelągZ (2014), Hieracium sudetotubulosum a new name for the illegitimateH tubulosum Tausch, Phytotaxa, 156. ; MusiałK (2015), Chromosome numbers inHieracium from Central and Southeastern, Europe Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 57. ; ChrtekJ (2007), Chromosome numbers and DNA ploidy levels of selected species ofHieraciums str, Folia Geobotanica, 42. ; MrázP (2004), Chromosome numbers and reproductive systems in selected species of the generaHieraciumL andPilosellaHill from Romania, Annales Botanici Fennici, 41. ; CastroM (2007), Chromosome numbers inHieraciumandPilosellaspecies from the Iberian Peninsula and the Balearic Islands, Botanical Journal of the Linnean Society, 153. ; MájovskýJ (1974), Index of chromosome numbers of Slovakia flora Part Facultatis Rerum Naturalium Universitatis, Acta, 22, 1. ; ChrtekJ (1994), Chromosome numbers in selectedHieraciumspecies in the Krkonoše Mts ( the West Sudeten ) et, Folia Geobotanica, 29, 91, doi.org/10.1007/BF02807780 ; IlnickiT (2010), Cytogenetic analysis ofHieracium transylvanicum, Caryologia, 63. ; ChrtekJ (2004), Chromosome numbers in selected species ofHieraciums str ( Hieraciumsubg in the Western Carpathians, Preslia, 76. ; NazarovaEA (1984), Chisla khromosom kavkazskikh predstaviteley semeystv Limoniaceae, Botanicheskij Zhurnal, 69. ; IlnickiT (2011), Chromosome numbers inHieraciumandPilosella from Central and Southeastern Europe, Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 53. ; SzelągZ (2011), Hieracium albinum rediscovered Polish, Botanical Journal, 56. ; SzelągZ (2014), Hieracium sudetotubulosum rediscovered outside the Karkonosze Mts, Polish Botanical Journal, 59. ; SzelągZ (2011), Diploid chromosome numbers inHieraciumandPilosella from Macedonia and Montenegro, Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 53.

DOI

10.1515/abcsb-2016-0007

×