Szczegóły

Tytuł artykułu

CHROMOSOME NUMBERS IN HIERACIUM (ASTERACEAE) FROM CENTRAL AND SOUTHEASTERN EUROPE II

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

×