Szczegóły

Tytuł artykułu

EFFECT OF FLURIDONE ON SOME PHYSIOLOGICAL AND QUALITATIVE FEATURES OF RIPENING TOMATO FRUIT

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-5296 ; eISSN 1898-0295

×