Szczegóły

Tytuł artykułu

THE ABILITY OF SPONTANEOUS AUTOGAMY IN FOUR ORCHID SPECIES: CEPHALANTHERA RUBRA, NEOTTIA OVATA, GYMNADENIA CONOPSEA, AND PLATANTHERA BIFOLIA

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

×