Details

Title

Strategia instytutów badawczych w budownictwie w kształtowaniu przestrzeni badawczej . = Strategy of research institutes in construction in shaping the research area

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2016

Numer

No 4 / II

Authors

Keywords

instytut badawczy ; innowacja ; konkurencyjność ; strategia rozwoju ; metody budowlane ; projektyinżynierii budowlanej ; research institute ; innovation ; competitiveness ; development strategy ; construction processes ; engineering construction projects

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

109-131

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

31.12.2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945
×