Details

Title

Analiza kombinacji obciążenia śniegiem i wiatrem na podstawie danych meteorologicznych . = An analysis of snow and wind loads combinations based on meteorological data

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2016

Numer

No 4 / II

Authors

Keywords

obciążenie śniegiem ; ciśnienie prędkości wiatru ; rozkład prawdopodobieństwa ; kombinacja oddziaływań ; współczynnik do kombinacji ; snow load ; wind velocity pressure ; probability distribution ; combination of actions ; combination factor

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

205-230

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

31.12.2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945
×