Szczegóły

Tytuł artykułu

DYNAMIC RESPONSE OF A BASE-ISOLATED CONCRETE RECTANGULAR LIQUID-STORAGE STRUCTURE UNDER LARGE AMPLITUDE SLOSHING

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×