Details

Title

Optymalne położenie ścian oporowych mające na celu zminimalizowanie skutków bocznych sił w wielopoziomowych budynkach . = Optimum positioning of shear walls for minimizing the effects of lateral forces in multistorey-buildings

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2017

Numer

No 1

Authors

Keywords

Ściana oporowa ; siły sejsmiczne ; konstrukcje RCC ; IS:1893-2002 (Część-1) ; Shear Wall ; ETABS ; Seismic Forces ; RCC Structures ; IS:1893-2002 (Part-1)

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

151-162

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

31.03.2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945
×