Szczegóły

Tytuł artykułu

BUILDING INFORMATION MODELLING BIM – LEVEL OF DIGITAL CONSTRUCTION

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×