Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of Pre-heat Treatment on Mechanical Properties of Austempered Ductile Cast Iron

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol.18

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Ausferritic ductile iron ; Heat treatment ; JMatPro ; CCT and TTT diagrams ; SEM

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2018.03.20

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.24425/118833

×