Details

Title

KSZTAŁTOWANIE FUNKCJI MIESZKANIOWEJ W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ KATOWIC OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2017

Numer

No 180

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

DOI

10.24425/118845

×