Szczegóły

Tytuł artykułu

CLIMATIC INFLUENCES ON APPEARANCE AND DEVELOPMENT OF NEOLITHIC CULTURES IN SOUTHERN OUTSKIRTS OF CARPATHIAN BASIN

Tytuł czasopisma

Studia Quaternaria

Rocznik

2016

Wolumin

Vol. 33

Numer

Iss. 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

northern Croatia ; Slavonia ; Neolithic ; Starčevo and Sopot cultures ; rapid climate events (8.2, 5.9 and 4.2 ka)

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Institute of Geological Sciences PAS ; Committee for Quaternary Research PAS

Identyfikator

ISSN 1641-5558
×