Szczegóły

Tytuł artykułu

WEATHERING RIND AGE ASSIGNMENT OF NEOGLACIAL DEPOSITS IN THE OKSTINDAN MOUNTAINS, NORTHERN NORWAY

Tytuł czasopisma

Studia Quaternaria

Rocznik

2016

Wolumin

Vol. 33

Numer

Iss. 2

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Little Ice Age ; Okstindan Neoglacial record ; weathering rinds

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Institute of Geological Sciences PAS ; Committee for Quaternary Research PAS

Identyfikator

ISSN 1641-5558
×