Szczegóły

Tytuł artykułu

In Memoriam Professor Ignacy GLOZA

Tytuł czasopisma

Archives of Acoustics

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee on Acoustics PAS, PAS Institute of Fundamental Technological Research, Polish Acoustical Society

Identyfikator

ISSN 0137-5075 ; eISSN 2300-262X

×