Szczegóły

Tytuł artykułu

The concentration of free amino acids in blood serum of dairy cows with primary ketosis

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

dairy cows ; ketosis ; glucogenic amino acids ; ketogenic amino acids

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.03.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/119033

×