Szczegóły

Tytuł artykułu

A method for tracing exogenous DNA uptake in live spermatozoa and embryos

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

spermatozoa ; SMGT ; exogenous DNA ; IVF

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.03.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/119038

×