Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of slim obstacle geometry on the flow and heat transfer in microchannels

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2018

Numer

No 2 April

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

microchannels ; obstacle ; finite element method

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2018.04.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0239-7528, eISSN 2300-1917

DOI

10.24425/119064

×