Szczegóły

Tytuł artykułu

Experimental research on influence of gas impact on thermal and mechanical propertiesof material covered with titanium silicide coating

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2018

Numer

No 2 April

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Ti-Si layers ; thermal resistance ; SEM ; auxetic materials

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2018.04.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0239-7528, eISSN 2300-1917

DOI

10.24425/119071

×