Details

Title

DETERMINANTY PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH PARLAMENTARNYCH Z 2015 ROKU

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2018

Numer

No 1

Publication authors

Keywords

podejście kontekstowe ; wybory parlamentarne ; regresja Dirichleta ; geografi a wyborcza

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Date

2018.03.30

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

DOI

10.24425/119086

×