Details

Title

IDEA PAŃSTWA W ŚWIADOMOŚCI MŁODYCH INTELIGENCKICH ELIT

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2018

Numer

No 1

Publication authors

Keywords

państwo ; inteligencja ; etos ; elity ; ocena transformacji

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Socjologii PAN ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Date

2018.03.30

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0039-3371

DOI

10.24425/119087

×