Details

Title

Wokół pytań o polską socjologię sportu

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2018

Numer

No 1

Publication authors

Keywords

socjologia sportu ; socjologia kultury fizycznej ; sport ; rekreacja ruchowa ; wychowanie fizyczne ; czasopiśmiennictwo socjologiczne

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Date

2018.03.30

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

DOI

10.24425/119091

×