Szczegóły

Tytuł artykułu

ALTERNATIVE COGENERATION THERMODYNAMIC CYCLES FOR DOMESTIC ORC

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 39

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

microcogeneration ; thermodynamic cycle ; power generation

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Data

2018.03.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0208-6425

DOI

10.24425/119100

×