Szczegóły

Tytuł artykułu

REBELIANT W KOŚCIELE CZY STRÓŻ DOKTRYNY KATOLICKIEJ?

Tytuł czasopisma

Studia Nauk Teologicznych

Rocznik

2017

Numer

No 12

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Józef Ratzinger ; przemiana ; teolog liberalny ; II Sobór Watykański ; redakcja soborowych dokumentów ; Kościół ; marksizm ; faszyzm ; ruch studencki 1968 ; eklezjologia ; mariologia

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.03.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1896-3226

DOI

10.24425/119337

×