Details

Title

REBELIANT W KOŚCIELE CZY STRÓŻ DOKTRYNY KATOLICKIEJ?

Journal title

Studia Nauk Teologicznych

Yearbook

2017

Numer

No 12

Publication authors

Keywords

Józef Ratzinger ; przemiana ; teolog liberalny ; II Sobór Watykański ; redakcja soborowych dokumentów ; Kościół ; marksizm ; faszyzm ; ruch studencki 1968 ; eklezjologia ; mariologia

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Date

2018.03.30

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1896-3226

DOI

10.24425/119337

×