Szczegóły

Tytuł artykułu

TEOLOGIA WEDŁUG J. RATZINGERA/BENEDYKTA XVI. ROZUMIENIE, NATURA, SENS

Tytuł czasopisma

Studia Nauk Teologicznych

Rocznik

2017

Numer

No 12

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

teologia ; chrystologia ; poznanie ; prawda ; wiara ; rozum ; Kościół ; uniwersytet ; nauka

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.03.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1896-3226

DOI

10.24425/119338

×