Details

Title

APORTACIONES DOCTRINALES DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI EN EL ÁMBITO DEL DERECHO CANÓNICO

Journal title

Studia Nauk Teologicznych

Yearbook

2017

Numer

Tom 12

Authors

Keywords

Benedykt XVI ; prawo kanoniczne ; doktryna kanoniczna

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Date

2018.03.30

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1896-3226

DOI

10.24425/119343

×