Szczegóły

Tytuł artykułu

APORTACIONES DOCTRINALES DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI EN EL ÁMBITO DEL DERECHO CANÓNICO

Tytuł czasopisma

Studia Nauk Teologicznych

Rocznik

2017

Numer

No 12

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Benedykt XVI ; prawo kanoniczne ; doktryna kanoniczna

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.03.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1896-3226

DOI

10.24425/119343

×