Szczegóły

Tytuł artykułu

WYMAGANIA MIŁOŚCI W ŻYCIU SPOŁECZNYM W ŚWIETLE ENCYKLIK DEUS CARITAS EST I CARITAS IN VERITATE PAPIEŻA BENEDYKTA XVI

Tytuł czasopisma

Studia Nauk Teologicznych

Rocznik

2017

Numer

No 12

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

nauczanie ; encyklika Deus caritas est ; encyklika Caritas in veritate ; Benedykt XVI ; miłość ; sprawiedliwość ; dobro wspólne ; życie społeczne

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.03.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1896-3226

DOI

10.24425/119346

×