Szczegóły

Tytuł artykułu

ZMAGANIA O TOŻSAMOŚĆ I CHRZEŚCIJAŃSKIEGO DUCHA EUROPY. REFLEKSJE NA KANWIE MYŚLI KARDYNAŁA JOSEPHA RATZINGERA/BENEDYKTA XVI O HISTORII I PRZYSZŁOŚCI NASZEGO KONTYNENTU

Tytuł czasopisma

Studia Nauk Teologicznych

Rocznik

2017

Numer

No 12

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Joseph Ratzinger ; Benedykt XVI ; Europa ; historia ; kultura ; wartości ; chrześcijaństwo ; przyszłość

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.03.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1896-3226

DOI

10.24425/119347

×