Details

Title

ZMAGANIA O TOŻSAMOŚĆ I CHRZEŚCIJAŃSKIEGO DUCHA EUROPY. REFLEKSJE NA KANWIE MYŚLI KARDYNAŁA JOSEPHA RATZINGERA/BENEDYKTA XVI O HISTORII I PRZYSZŁOŚCI NASZEGO KONTYNENTU

Journal title

Studia Nauk Teologicznych

Yearbook

2017

Numer

Tom 12

Authors

Keywords

Joseph Ratzinger ; Benedykt XVI ; Europa ; historia ; kultura ; wartości ; chrześcijaństwo ; przyszłość

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Date

2018.03.30

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1896-3226

DOI

10.24425/119347

×